Obowiązek informacyjny RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PHU ANMAN Andrzej Chartliński, ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź. (zwanym dalej „Spera Terapie”).

Kontakt z Administratorem: biuro@speraterapie.pl lub telefonicznie: 791 55 66 12.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji zabiegów oraz informacji o nadchodzących wizytach i aktualnościach, do momentu wykonania umowy, zlecenia bądź zamówienia, chyba że po tym okresie będzie potrzeba przetwarzania Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, korekty) w celu realizacji zabiegów w Spera Terapie
 3. marketingowym produktów oraz usług administratora, w tym w celach analitycznych – art. 6 ust.1 lit f) – RODO;

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług Spera Terapie, w tym w celu realizacji zabiegów.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie, nie dłużej jednak niż w ciągu 5 lat od dnia zakończenia realizacji zabiegu.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe powierzamy naszym księgowym, czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi księgowe. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe są przetwarzane tylko na terenie RP.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. poprawiania swoich danych osobowych
 3. otrzymania ich kopii
 4. sprostowania swoich danych
 5. usunięcia danych
 6. ograniczenia przetwarzania danych
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. przenoszenia danych
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z Administratorem: biuro@speraterapie.pl lub telefonicznie: 791 55 66 12.

Tlenoterapia hiperbaryczna

Drenaż limfatyczny

Wibroterapia

Łódź

biuro@speraterapie.pl
+48 791 55 66 12

Spera Terapie
ul. Przybyszewskiego 57/59
93-188 Łódź