Uporczywy syndrom pokonsumpcyjny (PPCS) po łagodnym urazowym uszkodzeniu mózgu (mTBI) jest znaczącym problemem zdrowia publicznego i wojskowego, dla którego istnieją ograniczone dowody na leczenie. Celem tego badania było ustalenie, czy czterdzieści 150 kPa hiperbarycznych terapii tlenowych (HBOT) może poprawić objawy i funkcje poznawcze u pacjentów z PPCS mTBI, stosując losowy kontrolowany schemat krzyżowy z 2-miesięcznym okresem obserwacji. Sześćdziesiąt trzy podmioty cywilne i wojskowe z mTBI / PPCS losowo przydzielono do 40 HBOT przy 150 kPa / 60 minut, raz dziennie, 5 dni w tygodniu w 8 tygodni lub równoważny okres kontroli bez leczenia. Grupa kontrolna została następnie przeniesiona do HBOT. Badani zostali poddani testom objawowym, neuropsychologicznym i psychologicznym przed i po leczeniu lub kontroli z ponownym testem 2 miesiące po 40. HBOT.

Pięćdziesiąt osób ukończyło protokół z pierwotnym testowaniem wyników. Osobnicy HBOT doświadczyli znacznej poprawy spisu objawów neurobehawioralnych, indeksu pamięci, zautomatyzowanych wskaźników oceny neuropsychologicznej, skali depresji Hamiltona, skali lęku Hamiltona, listy kontrolnej zaburzeń stresowych pourazowych, wskaźnika jakości snu w Pittsburghu i jakości życia po urazie mózgu w porównaniu do grupy kontrolnej . Po przejściu na komorę hiperbaryczną grupa kontrolna doświadczyła prawie identycznej znaczącej poprawy. Obie grupy doświadczyły dalszej poprawy podczas 2-miesięcznego okresu obserwacji. Dane te wskazują, że 40 HBOT przy 150 kPa / 60 minut wykazało statystycznie znaczącą poprawę w objawach pourazowych i stresu pourazowego, pamięci, funkcji poznawczych, depresji, lęku, snu i jakości życia u osób cywilnych i wojskowych z mTBI / PPCS w porównaniu do kontroli. Ulepszenia utrzymywały się co najmniej 2 miesiące po 40. HBOT.

Badanie zostało zarejestrowane na ClinicalTrials.gov (NCT02089594) w dniu 18 marca 2014 r. Oraz w amerykańskim Urzędzie ds. Żywności i Leków w ramach Investigational New Drug # 113823. Instytucjonalne komisje ds. Badań medycznych armii Stanów Zjednoczonych i Urząd Dowodzenia Materiel ds. Ochrony Biura ds. Ochrony Badań Ludzkich oraz Louisiana State University School of Medicine (zatwierdzenie nr 7381) zatwierdziły badanie w dniach 13 maja 2014 r. I 20 grudnia 2013 r., odpowiednio.